Privacy Verklaring BusinessConcern B.V.

Wanneer u direct of indirect (via uw werkgever) gebruikmaakt van een van de applicaties van BusinessConcern, dan verstrekt u uw persoonsgegevens aan ons. Uw persoonsgegevens worden door BusinessConcern gebruikt om de service te optimaliseren. Dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan wordt in dit privacy statement nader toegelicht.
 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Wanneer u of uw werkgever gebruikmaakt van de diensten van BusinessConcern, dan stelt u of uw werkgever bepaalde gegevens ter beschikking aan BusinessConcern. BusinessConcern bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u of uw werkgever zijn verstrekt, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Deze afspraken zijn vastgelegd tussen BusinessConcern en uw werkgever in een bewerkersovereenkomst.

De persoonsgegevens, die door BusinessConcern verzameld worden, zijn:

MobilityConcern en Fuelmonitor

Het doel van het gebruik van MobilityConcern en Fuelmonitor is CO2 emissie door reizen te reduceren, veilig rijden te bevorderen. Dit doen we door u:

 • Inzicht te geven in uw reis gedrag en de daardoor veroorzaakte CO2 emissie
 • Online training aan te bieden
 • Motivatieprogramma’s in overleg met de werkgever uit te voeren

Om het beoogde doel te bereiken verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Zakelijk emailadres, personeelsnummer en naam voor
  • communicatie met u als deelnemer
  • ten behoeve van het aanmaken van inloggegevens en berichtgeving omtrent het programma
 • Mobiliteitsdata: we verzamelen informatie over het reisgedrag om gerichte beloningen toe te kennen en om u feedback te geven over uw reizen en de CO2 uitstoot daarvan
 • Kenteken van uw auto en begin- en einddatum van berijden
 • Tank- en laadtransacties (datum, hoeveelheid, product, vervangend vervoer j/n, kilometerstand)
 • Schades en bekeuringen geregistreerd met dit kenteken
 • Uw ov-reizen gemaakt met uw zakelijke card
 • Uw zakelijke vliegreizen

We aggregeren data voor gerichte activaties en interventies en ten behoeve van feedback aan de opdrachtgever, zoals bespaarde emissie en geaggregeerde schadecijfers. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het beschreven doel en zullen niet met derden worden gedeeld zonder rechtmatige grondslag.

MobilityLearning en Prodrivelearning

Het doel van Mobililtylearning is mensen te trainen veiliger en zuiniger auto te reizen en/of anders te reizen om CO2 emissie te reduceren en verkeersdrukte te verminderen.

Om het beoogde doel te bereiken verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Zakelijk emailadres en naam voor communicatie met u als deelnemer ten behoeve van het aanmaken van inloggegevens en berichtgeving omtrent het programma. Wij zullen deze ontvangen van uw werkgever.
 • Profieldata: data en instellingen om het programma zo goed mogelijk voor u te laten werken: deze beheert u zelf
 • Voortgangsinformatie ten aanzien van de training om de juiste interventies en beloningen te kunnen bepalen: deze informatie wordt door het programma bijgehouden.
 • Behaalde punten: ter motivatie worden punten toegekend voor gevolgde trainingen en challenges. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor beloningen. De punten worden berekend door het programma.

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het beschreven doel en zullen niet met derden buiten de levering voor dit project worden gedeeld zonder rechtmatige grondslag.

PhoneConcern

Het doel van het gebruik van PhoneConcern is kosten te beheersen en juist te administreren. Dit wordt gedaan door inzicht te geven in uw gesprekken en de daardoor veroorzaakte kosten

Welke persoonsgegevens worden precies verwerkt en waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Om het beoogde doel te bereiken verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Zakelijk emailadres, personeelsnummer en naam: voor communicatie met u als deelnemer ten behoeve van het aanmaken van inloggegevens en berichtgeving omtrent het programma
 • Beheergegevens: Telefoonnummer, simkaartnummer
 • Type abonnement en kosten
 • Gesprekken: datum, tijd, categorie, gebeld nummer, kosten

We aggregeren data voor gerichte activaties en interventies en ten behoeve van feedback aan de opdrachtgever, zoals totalen en excessen.
Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het beschreven doel en zullen niet met derden worden gedeeld zonder rechtmatige grondslag.

 

Hoe wordt er met uw persoonsgegevens omgegaan?

BusinessConcern hecht groot belang aan de privacy van haar gebruikers en gaat zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens om.
 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels omtrent het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening Gegevensbescherming. BusinessConcern verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in deze wet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Uw persoonsgegevens buiten BusinessConcern

Uw persoonsgegeven worden door BusinessConcern niet verstrekt aan derde partijen zonder rechtmatige grondslag.

BusinessConcern voert ook analyses uit met de via de verschillende applicaties verkregen informatie. Dergelijke analyses zullen alleen plaatsvinden met geanonimiseerde data. Dit houdt in dat de gebruikte data op geen enkele manier gekoppeld kan worden aan een identificeerbaar persoon.
 

Veiligheid

BusinessConcern zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens bij BusinessConcern in goede handen. De verschillende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die door BusinessConcern worden getroffen:

 • Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.
 • Het dataverkeer maakt gebruik van versleutelde verbindingen.
 • Gegevens worden zoveel mogelijk gescheiden opgeslagen.
 • Software en besturingssystemen worden steeds up-to-date gehouden.
 • De statistieken van de BusinessConcern website worden anoniem bijgehouden.
 • De dataservers van BusinessConcern bevinden zich op locaties die fysiek goed beveiligd zijn.

Vertrouwelijk

Alle medewerkers van BusinessConcern hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.
 

Cookies

De applicaties van BusinessConcern maken gebruik van cookies en andere technologieën. BusinessConcern gebruikt cookies om de werking van de verschillende applicaties te optimaliseren en niet voor commerciële doeleinden. Bij de meeste webbrowsers kunt u uw cookie-instellingen beheren via de browserinstellingen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert, echter het weigeren van cookies kan de werking van de applicaties beperken.
 

Nieuwsbrieven

BusinessConcern verstuurt een periodieke ‘Safe & Eco’ nieuwsbrief met daarin tips om gebruikers op de hoogte te houden van veilige en duurzame mobiliteit. Als deelnemer aan programma’s van BusinessConcern wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. U kunt zich via een link onderaan deze nieuwsbrief afmelden.
 

Wat zijn uw rechten?

U kunt te allen tijden contact met ons opnemen via support@businessconcern.nl om te vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn, om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn of om aan te geven dat u niet wilt dat er gebruik gemaakt wordt van uw persoonsgegevens. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 februari 2017 en voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

English version here

^