Privacy Verklaring BusinessConcern B.V.

Wanneer u direct of indirect (via uw werkgever) gebruikmaakt van een van de applicaties van BusinessConcern, dan verstrekt u uw persoonsgegevens aan ons. Uw persoonsgegevens worden door BusinessConcern gebruikt om de service te optimaliseren. Dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan wordt in dit privacy statement nader toegelicht.
 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Wanneer u of uw werkgever gebruikmaakt van de diensten van BusinessConcern, dan stelt u of uw werkgever bepaalde gegevens ter beschikking aan BusinessConcern. BusinessConcern bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u of uw werkgever zijn verstrekt, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Deze afspraken zijn vastgelegd tussen BusinessConcern en uw werkgever in een bewerkersovereenkomst.

De persoonsgegevens, die door BusinessConcern verzameld worden, zijn:

 • Uw naam.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw personeelsnummer.
 • Uw transactiegegevens die voor de gebruikte applicatie van toepassing zijn.

BusinessConcern levert verschillende applicaties, waarvoor verschillende transactiegegevens benodigd zijn. Persoonlijke tankgegevens en andere reisinformatie zijn bijvoorbeeld benodigd voor MobilityConcern en telefoniegegevens zijn bijvoorbeeld benodigd voor PhoneConcern.

BusinessConcern gebruikt uw persoonsgegevens voor het leveren en optimaliseren van haar diensten en verstrekt deze informatie alleen voor zover nodig aan de door u of door uw werkgever geautoriseerde gebruikers.
 

Hoe wordt er met uw persoonsgegevens omgegaan?

BusinessConcern hecht groot belang aan de privacy van haar gebruikers en gaat zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig met uw persoonsgegevens om.
 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels omtrent het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. BusinessConcern verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 

Uw persoonsgegevens buiten BusinessConcern

Uw persoonsgegeven worden door BusinessConcern niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nadrukkelijk met uw werkgever is afgesproken.

BusinessConcern voert ook analyses uit met de via de verschillende applicaties verkregen informatie. Dergelijke analyses zullen alleen plaatsvinden met geanonimiseerde data. Dit houdt in dat de gebruikte data op geen enkele manier gekoppeld kan worden aan een identificeerbaar persoon.
 

Veiligheid

BusinessConcern zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens bij BusinessConcern in goede handen. De verschillende maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die door BusinessConcern worden getroffen:

 • Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen.
 • Het dataverkeer maakt gebruik van versleutelde verbindingen.
 • Gegevens worden zoveel mogelijk gescheiden opgeslagen.
 • Software en besturingssystemen worden steeds up-to-date gehouden.
 • De statistieken van de BusinessConcern website worden anoniem bijgehouden.
 • De dataservers van BusinessConcern bevinden zich op locaties die fysiek goed beveiligd zijn.

Vertrouwelijk

Alle medewerkers van BusinessConcern hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.
 

Cookies

De applicaties van BusinessConcern maken gebruik van cookies en andere technologieën. BusinessConcern gebruikt cookies om de werking van de verschillende applicaties te optimaliseren en niet voor commerciële doeleinden. Bij de meeste webbrowsers kunt u uw cookie-instellingen beheren via de browserinstellingen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert, echter het weigeren van cookies kan de werking van de applicaties beperken.
 

Nieuwsbrieven

BusinessConcern verstuurt een periodieke ‘Safe & Eco’ nieuwsbrief met daarin tips om gebruikers op de hoogte te houden van veilige en duurzame mobiliteit. Als deelnemer aan programma’s van BusinessConcern wordt uw e-mailadres automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. U kunt zich via een link onderaan deze nieuwsbrief afmelden.
 

Wat zijn uw rechten?

U kunt te allen tijden contact met ons opnemen via support@businessconcern.nl om te vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn, om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn of om aan te geven dat u niet wilt dat er gebruik gemaakt wordt van uw persoonsgegevens. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 16 februari 2017 en voor het laatst gewijzigd op 16 februari 2017.

English version here

^