Safety Monitor

slagvaardige risicobeheersing met Safety Monitor

Hoe complexer uw bedrijf hoe groter de risico’s. En hoe lastiger het is om te weten of u aan alle geldende regels en voorschriften voldoet.

Met Safety Monitor weet u precies hoe u ervoor staat en wat u nog moet doen om uw bedrijfsrisico’s te verminderen. De risico’s zijn zichtbaar in het dashboard. Zo kunnen de betrokken medewerkers de voortgang van de maatregelen volgen en bijhouden.

Safety Monitor is een krachtig hulpmiddel om schade en boetes te voorkomen. U inventariseert de risico's middels gecertificeerde standaarden of eigen vragenlijsten van uw bedrijf. En u of uw auditors leggen de resultaten van risico-inventarisaties of audits eenduidig en overzichtelijk vast in de database. Met de uitkomsten kunt u snel een plan van aanpak genereren.

Safety Monitor biedt uitkomst bij het beheersen van alle risico’s die u meetbaar kunt maken. Een helder overzicht zodat u niets meer over het hoofd ziet.

voordelen Safety Monitor

 • direct aan de slag met het aantrekkelijke, intuïtieve interface, zonder training.
 • snelle en uniforme uitvoering van audits en genereren van rapporten
 • betere beheersing van uw risico’s en gemakkelijker voldoen aan voorschriften
 • verantwoording met behulp van rapportages
 • overzicht op verschillende, geautoriseerde niveaus
 • bewustwording van uw medewerkers van hun aandeel in risicobeheersing
 • efficiënter risicomanagement


 


 

Compliancy Control

Met CompliancyControl kunt u de volledigheid en geldigheid van benodigde certificaten, vergunningen, contracten etc. bewaken. U weet precies hoe u ervoor staat en wat u nog moet doen om compliant te zijn of te blijven. Bovendien zijn de documenten zijn voor alle geautoriseerde betrokkenen eenvoudig toegankelijk en opvraagbaar.

de voordelen

 • alle documenten zijn direct beschikbaar op locatie waar ook ter wereld 
 • via dashboard view bewaking van aanwezigheid en geldighied van de verplichte documenten
 • uploaden in bulk of per document
 • beschikbaar voor de lokale manager 
 • inzicht op overkoepelend niveau
 • e-mail alert bij het aflopen van de geldigheid van documenten
 
^