motiveren

zonder de medewerker geen resultaat

Alles wat wij doen staat in het teken van het in beweging krijgen van de medewerker.

OBM (Organisational Behavior Management) methode

Om uw medewerkers in beweging te krijgen, hanteren wij de wetenschappelijke OBM (Organisational Behavior Management) methode. 
OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Vanuit ons partnership met onderzoeksinstituut VU-ADRIBA (Aubrey Daniels Institute for Behaviour Analysis, onderdeel van de VU Amsterdam) maken wij gebruik van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Wij combineren onze krachtige software met de OBM-methodiek voor optimale gedragsverandering.

gedrag is kritische succesfactor nummer 1!

de vraag is altijd wat is het wenselijk gedrag?

Het is belangrijk dat het gedrag aantoonbaar bijdraagt aan de organisatiedoelen. Dat is lastiger dan het lijkt.

Veel organisaties stoppen hun energie om gedrag te veranderen in uitleggen, voordoen en in het maken van regels. Dat wil niet zeggen dat het gedrag ook verandert.

De veranderkracht zit in het analyseren en begrijpen van de consequenties. Voor succesvol veranderen is het belangrijk dat managers in staat zijn consequenties te hanteren, dit is hun meest krachtige verander-instrument.

Er zijn vier soorten consequenties, waarvan bekrachtigen de sterkste invloed heeft op aanleren van gewenst gedrag. 

onze tips: 

  • Gedrag moet je duidelijk specificeren
  • Koppel gedrag aantoonbaar aan gewenste resultaten
  • Gebruik positieve consequenties om gedrag duurzaam te verbeteren.

Motivatie is altijd maatwerk. We kijken graag met u hoe we uw medewerkers in beweging krijgen. 

^