mobiliteit
verduurzamen

 

a.s.r. – Annette Pannekoek, HR manager

Door middel van MobilityConcern hebben de medewerkers van a.s.r. inzicht gekregen in hun rijgedrag, met als doel zuiniger en veiliger te gaan rijden. Daarnaast nemen de leaserijders van a.s.r. deel aan The Dutch Eco Drivers League. 
 
De resultaten van het afgelopen jaar (2016/2017) zijn inmiddels bekend. Gemiddeld is het verbruik en de CO2 uitstoot van de leaserijders met 4% gedaald, wat gelijk staat aan een besparing van €50.000. Daarnaast is er een daling van 37% in schades bij deelnemers van MobilityConcern. Tot slot hebben 19% van de deelnemers prijsbewuster getankt. Met deze indrukwekkende resultaten heeft a.s.r. dit afgelopen jaar in totaal €125.000 bespaard.

Reden genoeg voor a.s.r. om dit komende jaar met The Dutch Eco Drivers League door te gaan!

 

Nebest – Jeroen Post, hoofd bedrijfssupport

Bij Nebest zijn we begin 2016 gestart met het Prodrive Learning programma en doen we tevens mee aan The Dutch Eco Drivers League.

Wij hebben binnen een half jaar al bijna 4% op brandstofverbruik bespaard per fte. Met 170 auto’s is dit een enorme besparing op CO2 uitstoot en brandstofkosten.

Het programma wordt erg positief beoordeeld door onze medewerkers: de online training is leerzaam en leuk om te volgen en met de Mobility Monitor krijgen de medewerkers maandelijks inzicht in hun prestaties.

Wat ook erg helpt in de motivatie van onze medewerkers is onze bonusregeling gekoppeld aan de prestaties in de Mobility Monitor.


ARCADIS – Niels van Geenhuizen, programmamanager Duurzaamheid

BusinessConcern helpt Arcadis Nederland met het terugdringen van de CO2 uitstoot en brandstofkosten.

Niels van Geenhuizen, programmamanager Duurzaamheid bij Arcadis: “Wij geloven dat collega’s in beweging komen wanneer we hen inzicht geven in hun gedrag. Dit doen we met een online Drivers Battle. Hiermee maken we het brandstof verbruik inzichtelijk.Ook geven we met behulp van een trainingsmodule tips om veiliger en zuiniger te rijden.”

De resultaten zijn positief. Na 12 maanden is de CO2 uitstoot gereduceerd met 527 ton (-14%). Dit is 4% minder op het gemiddelde brandstofverbruik. Het bespaarpotentieel per berijder is gedaald met 10%.

Het tweede jaar van de Drivers Battle is inmiddels in volle gang. Nieuw dit jaar is dat afdelingen ook onderling tegen elkaar strijden.  “Ik merk dat de battle echt leeft intern en zelfs onze experts op het gebied van veiligheid hebben nog nieuwe dingen geleerd uit de online trainingsmodule” aldus Niels.

Ordina

Bij Ordina staat duurzaamheid hoog op de agenda. Dit zien we o.a. terug in de trede 5 notering op de CO2 prestatieladder.

Ordina is echter ambitieus in haar duurzaamheidsdoelstellingen en heeft BusinessConcern gevraagd haar te helpen met het terugdringen van de CO2 uitstoot, brandstofkosten en schadelast van het wagenpark.

Inmiddels zijn de eerste 6 maanden van de bedrijfsbrede Drivers Battle achter de rug en tekenen zich de eerste resultaten af. Zo ging het brandstofverbruik met 4,5% omlaag, waren er 7% minder schades en daalde de CO2 uitstoot met 378 ton.

Resultaten waar Ordina trots op mag zijn. De Drivers Battle gaat ondertussen door en wordt nu tevens tussen de diverse afdelingen gespeeld.

Meer weten over deze aanpak? klik hier

Noordhoff Uitgevers - Laura Veenstra, wagenpark coördinator

Noordhoff Uitgevers is met 40 van de ca. 115 leaserijders gestart met het Prodrive Learning programma inclusief deelname aan The Dutch Eco Drivers league. De reacties van de deelnemende medewerkers waren erg positief en de resultaten eveneens!
De juistheid in km standen is in 9 maanden toegenomen van 61% naar 89% en ook het gemiddeld brandstofverbruik is gedaald met bijna 2%.

Deze resultaten waren aanleiding om het programma verder uit te breiden naar het hele wagenpark en tevens het volledige online trainingsprogramma te starten. Het gemiddeld brandstofverbruik is inmiddels met 3,6% afgenomen.

Voor Noordhoff Uitgevers is de MobilityConcern aanpak een uitstekende manier om onze ambities met betrekking tot de veiligheid van onze leaserijders en het verlagen van CO2- uitstoot, brandstofkosten en de schadelast waar te maken.

 


MEEUS – Henk van Tongeren, facilitymanager

Henk legt uit waarom deelname aan Prodrive Learning belangrijk is voor de Unirobe Meeὺs Groep

https://meeus.com/over-meeus/mvo/prodrivelearning


Renault – Simon Smit, developer new business

Renault is de enige autoimporteur op de CO2 prestatieladder en we zijn een top 5 leverancier van zuinige auto’s.

Door een moderne auto op een moderne manier te bedienen kan veel zuiniger worden gereden. We vonden het belangrijk om als importeur aan onze klanten te kunnen laten zien dat je door aanpassing van het rijgedrag enorm kunt besparen op brandstofkosten. Samen met BusinessConcern zijn we hierin geslaagd.

De Renault Eco Drivers Challenge is inmiddels bekend bij elke medewerker. We zijn in april 2013 gestart en in oktober 2013 verbruikten we 8,5% minder brandstof. Voor mij is dit een overtuigende businesscase. – Simon Smit

score brandstofverbruik in april: 5,4  score in oktober: 5,9   0,5 / 5,9 x 100% = 8,47%
bron: Mobility Monitor


Strukton – Jan Willem van de Langemheen, projectmanager

Strukton heeft de ambitie zijn CO2-uitstoot als gevolg van productie jaarlijks met minimaal 2% te reduceren.
Uit analyse van de samenstelling van de CO2-footprint is gebleken dat meer dan 60% van de CO2 afkomstig is van het leaseautopark. Reductie van het leaseautopark, alternatief vervoer en voor de overgebleven kilometers een zuinige rijstijl (“het nieuwe rijden”) zal tot reductie van de CO2-uitstoot leiden.

Daarom heeft Strukton Rail een pilotproject gestart waarin chauffeurs worden getraind in het Nieuwe Rijden. Het onderdeel waarbinnen de pilot plaatsvond, kent 394 leaseautorijders die gezamenlijk ca. 800.000 liter brandstof per jaar verbruiken. Het spreekt voor zich dat brandstofbesparing niet alleen bijdraagt aan CO2-reductie maar ook aan kostenbesparing.

Strukton Rail heeft na een uitgebreide marktanalyse voor BusinessConcern gekozen. Zowel een fysieke alsmede een online training werd aangeboden aan de berijders. De gerealiseerde brandstof- en CO2-besparing lag na zes maanden aantoonbaar op 6,2%. De investering werd binnen zes maanden volledig terugverdiend.

^